Malowanie proszkowe w poznaniu
Informacje o kluczowych komponentach
Pod względem komponentów, kabin i segmentów systemów pozostaną dominujące, stanowiąc ponad 38% udziału w całkowitych przychodach w 2024 r., a następnie segmenty pistoletów i pieców. Stoiska i segment systemów będą podobno odnotowywać stosunkowo wyższy CAGR w latach 2016-2024. W tym segmencie prawdopodobnie pozostanie dominujący podsegment automatyczny, ale podsegment ręczny będzie odnotowywał wyższy wzrost do 2024 r.
Kluczowe informacje o aplikacjach
W oparciu o zastosowanie, metal ogólny będzie nadal prowadził pod względem zużycia, osiągając udział w przychodach na poziomie ponad 33% w 2024 r., odnotowując wzrost o 460 BPS w okresie prognozy. Motoryzacja będzie nadal stanowiła drugi co do wielkości segment z ponad 15% udziałem w wartości rynkowej w 2024 r. Kolejnymi kluczowymi segmentami zastosowań będą inne, AGD oraz rolnictwo i budownictwo; najszybszy wzrost nastąpi jednak w segmencie metali ogólnych.
Last modified 1mo ago
Copy link